zákaznická linka: 235 350 350 info@fineeshop.cz

4 kroky než začnete prodávat

05 08 2015

Štítky: začínáme

Ke startu, připravit, pozor... Ještě než nastartujete svůj obchod, měli byste zkontrolovat, zda vaše podnikání splňuje všechny právní náležitosti.

 

1) Máte živnostenské oprávnění?

 

K provozování e-shopu je nutné zřídit si živnostenské oprávnění na činnost „Maloobchodní prodej“.  Jde o volnou živnost a nemusíte tedy prokazovat svou odbornost. K založení potřebujete 1000 Kč na poplatek úřadu. Dále musíte být starší 18ti let a mít způsobilost k právním úkonům a trestní bezúhonnost.

Také je nutné zaregistrovat se k dani z příjmu osob, na správě sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny. To platí i v případě, že jste v zaměstnaneckém poměru. Nově k tomuto účelu slouží tzv. jednotný registrační formulář, který vyplníte snadno na Živnostenském úřadě.

Zřízení živnostenského oprávnění je nejsnazší cestou, jak začít podnikat. Transformaci na jinou formu podnikání (např. s.r.o.) je dobré zvážit až poté, co se Váš e-shop plně rozběhne a začne vydělávat vyšší částky.

Platba DPH. Na začátku podnikání platbu DPH řešit nemusíte. Registrace k DPH je povinná pouze pro toho, kdo měl v intervalu 12ti po sobě jdoucích měsíců obrat 1 mil. Kč.  Další (spíše výjimečné) případy, kdy je osoba povinna k platbě daně z přidané hodnoty podrobně popisuje §94 zákona o DPH. Jako neplátce daně DPH nikde neuvádíte a ve fakturách pouze zmíníte, že nejste plátce DPH.

 

2) Jste zaregistrovaní na Úřadu pro ochranu osobních údajů?

 

Registrace je zdarma a lze ji provést on-line na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jde o povinnost, na kterou prodejci často zapomínají, proto buďte chytří a udělejte to ještě teď.

 

3) Splňujete informační povinnost? 

 

Jako prodejce zboží přes internet máte tzv. informační povinnost. To znamená, že musíte v dostatečné míře informovat zákazníka a kromě zboží doplnit také:

  • vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa provozovny, IČ, …)
  • cenu zboží či služeb
  • náklady na dopravu
  • způsob platby

 

4) Máte v e-shopu uvedené obchodní podmínky? 

 

Obchodní podmínky musí být vždy v souladu s platnou právní úpravou. Všechny úpravy, které nebudou v souladu se zákonem, jsou neplatné a to i v případě, že s nimi zákazník předem souhlasil. Obchodní podmínky musí obsahovat:

 

  • poučení o právu na odstoupení – pokud opomenete informovat zákazníka o možnosti odstoupení, standardní 14 denní doba na odstoupení od smlouvy se automaticky prodlužuje na rok a 14 dní.
  • reklamační řád
  • prohlášení o ochraně osobních údajů – v prohlášení o ochraně osobních údajů se zákazníkovi zaručujete, že jeho osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetí straně.

 

Správně sepsané obchodní podmínky neslouží jen pro kupující, ale také jako ochrana pro vás prodejce. Mělo by v nich být např. vždy uvedeno, že kupující je povinen zboží převzít a pokud tak neučiní, hrozí mu sankce za porušení kupní smlouvy a obchodních podmínek.

K sepsání Obchodních podmínek doporučujeme využít konzultaci s právním poradcem, a nebo si je jednoduše vygenerovat v administraci vašeho FineEshopu. Znění obchodních podmínek pravidelně upravujeme tak, aby byly stále v souladu s aktuální právní úpravou.

Nyní vám už nic nebrání odstartovat. Na stránkách FineEshop založíte vlastní e-shop snadno, jen jedním kliknutím. A prodávat můžete prakticky ihned. Tak hurá do toho! :-)