zákaznická linka: 235 350 350 info@fineeshop.cz

Váhové a velikostní limity zásilek

20 11 2017

Štítky: #eshopjednoduse

Funkce Expertní doprava umožňuje stanovit váhové a velikostní limity zásilek a podle zadaných parametrů vypočítá přesnou sazbu za dopravu. Tato fuknce je k dispozici v balíčku Gold a jedná se o náš nejpřesnější možný způsob, jak vypočítat sazbu za dopravu. Pro individuální výpočet sazby za dopravu máte k dispozici 2 funkce:

 

  • Individuání doprava - základní - využívá modul Sizes - více ve článku Velikostní limity zásilek
  • Expertní doprava - přesnější - využívá kombinaci modulů Sizes a Weights - více o jejím nastavení zjistíte v tomto článku

 

Velikosti zboží / zásilek  (modul sizes)

 

U každého produktu je možnost nastavit jeho velikost (Malý / Střední / Velký) (obr. 1), výchozí velikost je střední. Nastavení velikostí zásilek (obr. 2). umožňuje nastavit, kolik produktů konkrétní velikosti se vejde do velikosti zásilky, a u dopravy pak tyto velikosti povolit nebo zakázat. Více ve článku Velikostní limity zásilek

 

Váhy zásilek (modul weights)

 

Tento modul pracuje s konkrétní váhou jednotlivých produktů, vyžaduje nastavení váhy (v gramech) u každého z produktů - tato položka je v tomto případě povinná (viz obr. 1).

 

váha zásilek

obr. 1     Menu: Zboží a kategorie / Zboží / editace zboží / záložka Rozšířené

 

V nastavení jednotlivých způsobů dopravy je možnost určit konkrétní váhové limity + individuální cenu za jednotlivé váhy popř. nastavit i korekci - to se hodí pro započtení odchylky či obalů:

 

 obr. 2     Menu Nastavení / Doprava a platba / editace dopravy / záložka Velikosti zásilek

 

Na obrázku 2 vidíme nastavení omezení dopravy do 8 000g, rozmezí od 0g (včetně) do 2 000g nemá nastavenu cenu, použije se tedy standardní cena dopravy.

V případě objednávky s váhou od 2 000g (včetně) do 4 000g se aplikuje cena za dopravu 110 Kč, atd.

Je zde nastavena i korekce váhy objednávky, v tomto konkrétním případě 10 %, lze ale nastavit i konkrétní váhu v gramech. Korekce, je-li nastavena, se připočítává k váze objednávky a až poté se testují jednotlivé limity.

Pokud váha objednávky neodpovídá žádnému z nastavených limitů, zákazník tuto váhu nemůže použít vůbec.

Např.:
Váha objednávky 7 800g + 10% korekce (tj. 780g) = 8 580g => Žádný z limitů neodpovídá

Pokud váze objednávky odpovídá více limitů, aplikuje se nejlevnější.

Pole "Do" lze nechat prázdné, v takovém případě horní limit váhy neexistuje.

 

Omezení na země (modul countries)

 

Dopravu je možné pomocí tohoto modulu omezovat také na jednotlivé země, resp. do jednotlivých z celkem 5 zón, do kterých jsou země rozřazeny, případně upravovat cenu za dopravu do těchto zón.

Nastavení zóny u země:

 

zahranici

 obr. 3     Menu Nastavení / Země / editace země

 

Následující obrázek nastavuje limit pouze na zóny, váha se neřeší:

 

zahranici

 obr. 4     Menu Nastavení / Doprava a platba / editace dopravy / záložka Velikosti zásilek

 

Zákazník volí zemi pro doručení, pokud zvolí zemi spadající do Zóny 1, doprava bude za standardní cenu.
Pokud zvolí zemi spadající do Zóny 2 nebo Zóny 3, cena dopravy bude 260 Kč.
V případě země spadající do Zóny 4 nebo Zóny 5, tato doprava nebude k dispozici.